Kỷ niệm 50 năm ngày ra đời của siêu xe 250 GTO là một món quà độc đáo phong cách turbin.