Hải Dương là một trong những địa phương có phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh và mang lại những hiệu quả tích cực. Có được kết quả đó, một phần do sự đóng góp không nhỏ của các dòng họ trong việc xây dựng và triển khai mô hình “Dòng họ an toàn về ANTT”. Mô hình ở xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành là một ví dụ điển hình…