Động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 là động đất kích thích hay do kiến tạo vẫn là một vấn đề nằm trong vòng bí ẩn! Một khi tìm được lời giải để lường tránh được một thảm họa sẽ đổ xuống đầu người dân mà tác nhân là sự “giận dữ” của thiên tai.