(PL&XH) - Em năm nay 25 tuổi, làm nghề du lịch nhưng hiện tại Cty em không đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho nhân viên, vậy em muốn đóng BHXH tự nguyện được không?