Xuân Quý Tỵ năm nay, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức lễ hội hoa xuân và bắn pháo hoa tại thị xã Sa Đéc. Hiện Ban tổ chức lễ hội đã phối hợp với các nhà vườn để cung cấp các loại hoa kiểng phục vụ lễ hội. Số lượng hoa kiểng dự kiến được sử dụng lên đến 10 ngàn chậu hoa các loại.