Dấu chấm hỏi về mối quan hệ này ngày càng “bự” nhá.