Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản kết luận chính thức về sai phạm trong công tác bảo vệ môi trường của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm (huyện Xuân Lộc).