Kính gửi các cơ quan công an địa phương thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.