Báo CAND nhận được đơn của Công ty cổ phần Vận tải Sơn Dương, Hà Nội (Bên B) phản ánh về việc: Ngày 14/7/2010, Công ty cổ phần Vận tải Sơn Dương ký hợp đồng với Công ty cổ phần Xây dựng công trình I, Hà Nội (Bên A) vận chuyển hàng từ quận Long Biên, Hà Nội đến công trình cầu Nậm Ou, huyện Mường Khoa (Lào).