QĐND - Bạn đọc Nguyễn Minh Hạnh ở Ninh Hòa, Ninh Giang, Hải Dương hỏi: Tôi là bệnh binh được hưởng chế độ trợ cấp mất sức 61%. Đề nghị tòa soạn cho biết, tôi có được vay vốn ở Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) không? Thủ tục và lãi suất vay như thế nào?