Hỏi: Xin quý báo cho biết, thí sinh dự thi vào hệ quân sự khối các trường quân đội cần đạt được những tiêu chuẩn gì, gồm những đối tượng nào?