QĐND Online - Theo Cục Quân lực (Bộ Tổng tham mưu), năm 2011, đối tượng được hoãn, miễn gọi nhập ngũ được quy định như sau: