(Chinhphu.vn) - Ông Trần Thanh Trung công tác tại Phòng Tư pháp huyện từ ngày 1/8/2010, được hưởng 85% lương bậc 1 ngạch chuyên viên. Theo hướng dẫn của Phòng Tài chính huyện, trường hợp của ông không được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 7/7/2011 của Chính phủ. Ông Trung hỏi, cách tính lương và phụ cấp như vậy có đúng quy định không?