(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thanh Sơn (thanhson0607@...) hỏi: Các đối tượng giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn, Tổng phụ trách đội trong trường học có được hưởng chế độ khi công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ không?