Hỏi: Tôi đang học hệ cao đẳng Trường đại học Sư phạm I. Xin báo cho biết, khi tốt nghiệp tôi có được công nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị?