- "Yêu" như người và giải quyết mâu thuẫn bằng sex, nếm nước tiểu để kiểm tra bạn tình hay tự thay đổi giới tính để "quan hệ"... là những kiểu yêu kỳ lạ trong thế giới động vật.