Đôi nét về tiểu sử của ông Đặng Tiểu Bình

Báo Nông nghiệp VN - 15/05/2008 07:26

Doi net ve tieu su cua ong Dang Tieu Binh

* Xin cho biết vắn tắt tiểu sử thăng trầm của ông Đặng Tiểu Bình? Phan Huy Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang

Tin mới