ANTĐ - Dưới cơn tẫm tã, hàng ngàn người dân thành phố Huế vẫn đổ ra đường xem các đoàn múa lân, múa sư tử, múa rồng dịp Tết Trung thu. Khác với nhiều nơi, tục múa lân Tết Trung thu tại Huế kéo dài trong 3 ngày, từ 13 đến 15-8-Âm lịch.