(SGGP).- Ngày 20-7, tại TPHCM, Vụ Giáo dục Trung học, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Dự án phát triển giáo dục THCS II đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên THCS của 11 tỉnh thành phía Nam.