Giờ học môn Lịch sử của học sinh Trường THPT Hồng Thái, xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội).