(VOH) - Sáng 14/12, tại hội thảo khoa học toàn quốc Đổi mới kiểm tra, đánh giá đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ do Trường ĐH Sài Gòn tổ chức, nhiều đại biểu cho rằng việc áp dụng học chế tín chỉ theo Quy chế 43 của Bộ GD-ĐT ở các trường đại học nước ta trong mấy năm qua chưa tiến triển nhiều còn bộc lộ nhiều bất cập.