Đổi mới công tác quản lý cán bộ xã, phường ở Ninh Bình

Nhân Dân - 

Doi moi cong tac quan ly can bo xa, phuong o Ninh Binh

ND - Cán bộ xã, phường là những người thay mặt Đảng, Nhà nước hằng ngày trực tiếp gần gũi với nhân dân.

Tin mới