Bên cạnh những nguyên nhân, bất cập đang tồn tại trong hệ thống giáo dục, gây nên những tác động không tích cực đến việc hình thành và phát triển khả năng tự học của học sinh, sinh viên, đã được đề cập trên Nhân Dân cuối tuần số 45 (ra ngày 6-11), nhiều giảng viên và nhà nghiên cứu lâu năm về giáo dục cho rằng, sự hạn chế, cứng nhắc của chương trình khung giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành đã làm giảm đáng kể hứng thú học tập cho số đông học sinh (HS). Để làm rõ hơn vấn đề này, Phóng viên Nhân Dân cuối tuần đã phỏng vấn PGS, TS ĐỖ ĐÌNH HOAN, nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN).