(HNM) - Mạnh dạn đổi mới cách đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; luân chuyển các vị trí "nhạy cảm" và từng bước chuẩn hóa các chức danh… đã tạo nên không khí mới: cán bộ làm việc có trách nhiệm, công việc trôi chảy hơn.