TT - Hầu hết bệnh nhân khi biết mình bị ung thư đều sốc. Cả người bệnh và gia đình họ có thể trải qua những tháng ngày nặng nề, đau đớn...