Mười năm về trước người dân xã Minh Châu, huyện Ba Vì (Hà Nội) vẫn sống trong cảnh khó khăn, đói nghèo, lạc hậu. Những năm gần đây nhiều hộ gia đình đã bắt đầu ăn nên làm ra, có của ăn của để nhờ phong trào chăn nuôi bò thịt.