SGTT - Tôi đã lắp đặt bộ thu tín hiệu truyền hình vệ tinh tại nhà riêng ở TP.HCM. Nay muốn dùng bộ thu đó (gồm cả ăngten chảo) để thu tín hiệu truyền hình ở những nơi khác được không? Vui lòng hướng dẫn cách thực hiện.