(VOV) -Gương sáng của các trinh sát Bát Sắt vẫn luôn sống mãi trong tâm khảm của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an