Trò chơi trắc nghiệm tuần 04/06 - 10/06 đã kết thúc, chúng tôi đã tìm ra độc giả trả lời đúng và nhanh nhất.