Cuộc thi hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ lý thú vì ngay từ việc vẽ bằng màu nhuộm đã là điều khác biệt, và cũng duy chỉ có màu nhuộm Elumen của Goldwell thực hiện được việc này.