ANTĐ - Cho đến nay, bức tượng “Phật bà Quan âm nghìn mắt nghìn tay” vẫn là trường hợp duy nhất một pho tượng thờ ghi lại tên người tạc khắc: Trương tiên sinh.