QĐND - Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc báo in Báo Quân đội nhân dân trên internet, từ ngày 15-12-2012, Báo QĐND đã tiến hành nâng cấp phiên bản phần mềm đọc báo in, sử dụng công nghệ mới và thân thiện hơn. Để đọc báo in Báo QĐND trên internet, chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể như sau: