(VEN) - Với mục đích giới thiệu và đẩy mạnh nhận thức về giá trị của mô hình doanh nghiệp xã hội (DNXH) tại Việt Nam, ngày 16/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) tổ chức hội thảo “DNXH tại Việt Nam-khái niệm, bối cảnh và chính sách”.