Tình trạng doanh nghiệp, đơn vị trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động, dây dưa chậm nộp, chiếm dụng quỹ BHXH đã trở thành “căn bệnh” mãn tính chưa tìm ra giải pháp khắc phục triệt để.