(ANTĐ) - Trước đây vợ chồng tôi chỉ buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ và công việc sổ sách kế toán chỉ bằng hình thức ghi sổ theo dõi thu chi do vợ tôi làm. Nay tôi muốn thành lập công ty cổ phần, nên muốn biết công ty có buộc phải có kế toán trưởng không và vợ tôi có thể làm kế toán cho công ty mà tôi là giám đốc?