(PL)- Tại Công văn 1551/TTg-KTTH, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến về hoạt động cho vay của các doanh nghiệp như sau: