Đầu tư cho khu vực Nhà nước trong tổng đầu tư xã hội luôn ở mức cao, nhưng hiệu quả đạt được quá thấp. Chiến lược tăng trưởng hướng vào khu vực kinh tế này đang làm thâm hụt ngân sách quy mô lớn. Các chuyên gia tại hội thảo “Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng” tổ chức tại TP HCM hôm qua đưa ra những cảnh báo trên.