(baodautu.vn) Việc phát hành trái phiếu hay phát hành thêm cổ phần sẽ tốt hơn đối với doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào mục đích huy động vốn của doanh nghiêp và xác định được các ưu nhược điểm của phương án phát hành.