Đoàn làm phim vô cùng sững sờ khi bắt gặp những bóng ma xuất hiện ngay trong bộ phim của mình.