(GĐVN) Thuận bước vào thang máy vẻ mặt như đưa đám, cái điện thoại muốn rời khỏi lỗ tai khi thằng bạn thân cứ nheo nhéo: “Bồ đá thôi mà, có phải bố chết mẹ chết đâu mà mày khóc dữ vậy. Đi kiếm em nào thế chân vào vài bữa là quên thôi”.