Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, từ 30 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, đến nay Đoàn 22 Hạ Long có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tăng gấp bốn lần, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực, trách nhiệm cao, được bố trí, sắp xếp hợp lý ở các khâu, các khu, các bộ phận, cơ bản đáp ứng yêu cầu an dưỡng, điều dưỡng của cán bộ và bảo đảm tốt nhất điều kiện phục vụ khách. Đến an dưỡng, điều dưỡng tại Đoàn 22 Hạ Long những năm gần đây, khách được nghỉ trong các phòng khép kín có đầy đủ các trang bị tương đương khách sạn sang trọng, có không gian cảnh quan thoáng mát, sạch đẹp, môi trường trong lành.