Đố vui: Một trà, một rượu, một đàn bà

24H - 05/06/2009 00:37

Do vui: Mot tra, mot ruou, mot dan ba

Cụ Tú Xương từng viết: “Một trà, một rượu, một đàn bà / Ba cái lăng nhăng nó hại ta...”.

Tin mới

Từ khóa liên quan