Theo các chuyên gia nhận định, hiện nay, nền kinh tế toàn cầu tuy đã thoát khỏi suy thoái nhưng phải đương đầu với nhiều thách thức mới, nên bóng đen khủng hoảng vẫn chưa lùi xa. Vì vậy, hầu hết các kênh đầu tư đều gặp khó khăn, nên việc lựa chọn kênh đầu tư nào phụ thuộc vào lượng vốn và mục đích đầu tư.