Làng quê cùng đất nước đang chuyển mình. Cái làng Việt ngàn năm đi vào thơ ca, đẹp mộc mạc, thân thương mà gần gũi giờ đang đứng trước thách thức của vòng xoáy đô thị đến chóng mặt. Làm thế nào để giữ được giá trị văn hóa tinh thần truyền thống? Giữ cho được cái quý, cái riêng của kiến trúc làng? Giữ cho được bầu không khí trong lành đặc trưng của làng quê mà không bị ô nhiễm bởi tốc độ đô thị hóa đang như “bệnh dịch” lây lan, hoành hành?!