(AloBacsi) - Độ mờ da gáy từ 2,3-2,5 có ảnh hưởng gì đến bệnh của con tôi sau khi sinh?