Xin hỏi, đã siêu âm độ mờ da gáy ở tuần 12 bình thường rồi thì có thể kết luận được không hay vẫn phải làm Triple test? Và tôi có nên chọc ối không?