PNCN - Trường chuyên biệt (TCB) là trường dành riêng cho trẻ khuyết tật (TKT). Trẻ bị các bệnh liên quan đến hoạt động não bộ: chậm phát triển trí tuệ, bại não, down, tự kỷ, tăng động giảm trí nhớ (gọi tắt là bệnh não)…