Cháu không biết những loại thuốc đó với thời gian điều trị như vây có làm ảnh hưởng đến thai nhi không? Cháu muốn giữ bé nhưng rất lo lắng.