Tay vợt số 1 thế giới có lúc loạc choạc nhưng đã sớm quyết định được trận đấu để đi tiếp vào vòng 2 trong ngày khởi tranh Wimbledon 26/6.