Tốt nhất và an toàn đối với việc điều trị gai cột sống là người bệnh sử dụng phương pháp vật lý trị liệu và phòng tránh...